PHOTOS

Whitney Houston's Funeral (PHOTOS)

02.18.12 3:11 PM ET